Lokale Omroep Echt - Susteren

Hogescholen bundelen onderzoek naar ervaringsgerichte therapieën tegen psychische klachten

Zes hogescholen hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten.

Foto: Coöperatie KenVaK staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector bij Zuyd Hogeschool.

Hiervoor hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK ‒ Kennisontwikkeling Vaktherapieën ‒ opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen geholpen worden én op een betere manier.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat hogescholen hun onderzoek bundelen in een coöperatie. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten, die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma zullen uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van lector dr. Susan van Hooren.

Interventies
Vaktherapieën zijn therapieën om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. De therapievorm is grotendeels non-verbaal en ervaringsgericht: centraal staan het handelen en de beleving, en veel minder het spreken.

De therapeut zet op een methodische wijze beeldende, dans-, drama-, muzikale, of bewegings- en lichaamsgerichte interventies in. Deze bieden de cliënt een andere ingang dan verbaal-georiënteerde therapieën, zoals psychotherapie of cognitieve gedragstherapie.

Vaktherapieën kunnen voor verschillende groepen mensen met psychische klachten worden ingezet, zoals ouderen met dementie, psychiatrische patiënten, kinderen met autisme, kwetsbare jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen die deze vorm van therapie hebben gevolgd, zijn er vaak erg tevreden over. In Nederland zijn vaktherapieën ingebed in de geestelijke gezondheidszorg en worden ingezet in − onder meer − het speciaal onderwijs, de ouderenzorg, forensische zorg en preventie. In diverse andere Westerse landen worden vaktherapieën intensiever en met succes toegepast.

Afname psychische klachten
Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat vaktherapieën psychische klachten van mensen verminderen. Hierdoor verbetert hun functioneren in de samenleving. Zo blijkt uit recent onderzoek van KenVaK dat de integratie van vaktherapeutische principes in jeugdactiviteiten in wijken leidt tot een grotere weerbaarheid van kwetsbare jongeren. Ook blijkt bijvoorbeeld dat beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsproblemen resulteert in een afname van klachten en tot meer veerkracht leidt.

Uniek initiatief
In Nederland werd onderzoek naar de effecten van vaktherapieën tot voor kort uitgevoerd door verschillende hogescholen. De afgelopen jaren is geleidelijk meer samenwerking ontstaan. Nu hebben de hogescholen besloten om de krachten stevig te bundelen in de vorm van een coöperatie met een gezamenlijk onderzoeksprogramma, waar instellingen en praktijken zich bij aan kunnen sluiten. Deze aanpak is in Nederland uniek.

De initiatiefnemers van Coöperatie KenVaK zijn (in alfabetische volgorde): Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool. Binnenkort zullen ook Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Leiden zich bij dit samenwerkingsverband aansluiten en zijn er gesprekken met ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.