Lokale Omroep Echt - Susteren

Harde afspraken met Sittard-Geleen over bouw Holtum-Noord

De gemeente Echt-Susteren wil harde afspraken maken met de gemeente Sittard-Geleen over de gevolgen van de leefbaarheid in het nabijgelegen Baakhoven door de bouwprojecten bij Holtum-Noord. 

Foto: Gemeente Echt-Susteren

Op dit moment wordt daar, naast de bestaande loods, een nieuwe hoge loods gebouwd. Deze loodsen weerkaatsen geluid van de nabijgelegen A2. Dit leidt tot overlast voor de inwoners van Baakhoven.

Toekomstige ontwikkelingen
In de toekomst staan nog meer projecten op de planning waaronder de verbreding van de A2, het mogelijk plaatsen van windmolens en de doorontwikkeling van het bedrijventerrein Holtum- Noord. Met deze toekomstige ontwikkelingen maakt de gemeente zich ernstige zorgen over het woon- en leefklimaat van de bewoners van Baakhoven.

Inwoners Baakhoven maken bezwaar
De inwoners van Baakhoven zijn inmiddels in beroep gegaan tegen het verlenen van de betreffende bouwvergunning. Ook hebben ze bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd, waarbij men verzoekt de bouw stil te leggen. De gemeente Echt-Susteren wil van de gemeente Sittard-Geleen weten in hoeverre de belangen van derden (zoals de inwoners van het naastgelegen Baakhoven) zijn meegenomen bij het goedkeuren van de bouwplannen.

Vergunning naleven
In het bestemmingsplan Holtum-Noord staat namelijk dat deze belangen afgewogen dienen te worden. Vooral omdat de nieuwe loods 20 meter hoog wordt in plaats van het toegestane maximum van 15 meter. Ook wil de gemeente harde afspraken over noodzakelijke maatregelen om de leefbaarheid van Baakhoven te garanderen.

Wethouder Jos Wackers: “We waarderen de bereidheid van de gemeente Sittard- Geleen om met ons te praten over mogelijke oplossingen voor de hinder en overlast. Maar dit mag niet enkel vrijblijvend zijn, Sittard-Geleen moet hier ook daadwerkelijk iets aan doen. Wij gaan ervan uit dat hier harde afspraken uit voortkomen, die garant staan voor de leefbaarheid in Baakhoven. Uiteraard hebben we oog voor de economische ontwikkelingen in onze regio, echter mag dit nooit ten koste gaan van onze inwoners.’’